product category
Hafðu samband við okkur

TEL: + 86-579-85182937

Tölvupóstur: house@kinyinggroup.com

ADD: 9, 23 District, Baofeng Road, Yidong Industrial Park, Yiwu City, Zhejiang Province

chavmoH hotline
+86-579-85182937

Sýning

JuH > Sýning'a ghIH

chay' check 'In chIm

Jiangxi Kinying Industrial Co Ltd | Updated: Dec 13, 2016

methods: wab je object let tapping. chIm 'In wab stuffy. waH technical tools (such as wab mupwI') targhHom veDDaq noch 'ej operational capacity resolution, chIm 'In qay' laj check recommendations chenmoH je developers, wa' yIDIl nIS je ghorgh je chIm 'In yav tlhoy' check targhHom veDDaq noch.

nuq harm batlh loS, chIm 'In?

chaq wanI' nIvqu' tlhoy' je wej tu' jIpawnIS construction DeSDu' later mIw ghaytan pe'vIl vaj pumDI' qoghlIj qaSpu'DI' rItlh. ghaH rIn nI' puj DoH tlhoy', brushing vaj tiles Dev, guabuzhu tlhoy' tile, ngeD pum rIn poH nI' nIvqu'. ram pum reD tiles wanI' qaSmoHlu'bogh laH mach pagh vI'elta'bogh, mach loss smash rav tiles, rav law' pa' 'aH le'be', vaj qaS tlha' lom nolwI'pu' vay', Sagh. 'op leH costs lIng later qaSpu'DI' 'e' tu'.