product category
Hafðu samband við okkur

TEL: + 86-579-85182937

Tölvupóstur: house@kinyinggroup.com

ADD: 9, 23 District, Baofeng Road, Yidong Industrial Park, Yiwu City, Zhejiang Province

chavmoH hotline
+86-579-85182937

Sýning

JuH > Sýning'a ghIH

chay' bot pagh 'In chIm remedy

Jiangxi Kinying Industrial Co Ltd | Updated: Dec 13, 2016

wanI' nIvqu' vaj yav, ghorgh maH tiles je pIq ghaH yIn SeH wej ghor raD tInwI' pagh tInwI' Hoch wo' tiles vIrurqu'law' rav, rav later decoration. je lo' vaj teb bobaghlu' brick woDDI' jatlhqa' qaSpu'DI' wa' Dej Sar puj poH chu' 'ej qan chromatic aberration je. vaj pagh decoration brick juH wIghaj, loS until qaSpu'DI' nej exactly rap brick ghor Qatlh. Qaghbe'meH method DeSDu' laj juH decoration laj joq poH, ghob'e' lajQo', until jIH corrective action vISujlu'be' SoH.